รหัสพื้นที่ ติมอร์-เลสเต

รหัสพื้นที่ของ ติมอร์-เลสเต:รหัสพื้นที่ ติมอร์-เลสเต