รหัสพื้นที่ ติมอร์-เลสเต

รหัสพื้นที่ของ ติมอร์-เลสเต:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Baucau41
2.Bobonaro23

รหัสพื้นที่ ติมอร์-เลสเต