รหัสพื้นที่ ติมอร์-เลสเต

รหัสพื้นที่ของ ติมอร์-เลสเต:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Aileu37
2.Ainaro24

รหัสพื้นที่ ติมอร์-เลสเต