รหัสพื้นที่ ติมอร์-เลสเต

รหัสพื้นที่ของ ติมอร์-เลสเต:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Dekuse25
2.Dili31
3.Dili32
4.Dili33

รหัสพื้นที่ ติมอร์-เลสเต