รหัสพื้นที่ ติมอร์-เลสเต

รหัสพื้นที่ของ ติมอร์-เลสเต:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Lautem44
2.Liquica36

รหัสพื้นที่ ติมอร์-เลสเต