รหัสพื้นที่ เกาหลีเหนือ

รหัสพื้นที่ของ เกาหลีเหนือ:รหัสพื้นที่ เกาหลีเหนือ