รหัสพื้นที่ เกาหลีเหนือ

รหัสพื้นที่ของ เกาหลีเหนือ:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Nampo39

รหัสพื้นที่ เกาหลีเหนือ