รหัสพื้นที่ เกาหลีเหนือ

รหัสพื้นที่ของ เกาหลีเหนือ:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Pyongsong31
2.Pyongyang2
3.Pyongyang195

รหัสพื้นที่ เกาหลีเหนือ