รหัสพื้นที่ เกาหลีเหนือ

รหัสพื้นที่ของ เกาหลีเหนือ:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Wonsan57

รหัสพื้นที่ เกาหลีเหนือ