รหัสพื้นที่ เกาหลีเหนือ

รหัสพื้นที่ของ เกาหลีเหนือ:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Sariwon41
2.Sinuiju61
3.Sonbong86
4.Songnim43

รหัสพื้นที่ เกาหลีเหนือ