โดเมนระดับบนสุด PK

ใส่ชื่อประเทศหรือโดเมนระดับบนสุด:

ทำการโทรออกจาก

ไปยังโดเมนระดับบนสุด:pk

ประเทศ:

ปากีสถาน

เวลาท้องถิ่น:

8:27


โดเมนระดับบนสุด PK

: ปากีสถาน