โดเมนระดับบนสุด PK

ใส่ชื่อประเทศหรือโดเมนระดับบนสุด:

ทำการโทรออกจาก

ไปยังโดเมนระดับบนสุด:pk

ประเทศ:

ปากีสถาน

เวลาท้องถิ่น:

2:39


โดเมนระดับบนสุด PK

: ปากีสถาน