โดเมนระดับบนสุด เจอร์ซีย์

ใส่ชื่อประเทศหรือโดเมนระดับบนสุด:

ทำการโทรออกจาก

ไปยังประเทศ:เจอร์ซีย์

โดเมนระดับบนสุด:

je

เวลาท้องถิ่น:

22:23


โดเมนระดับบนสุด เจอร์ซีย์

: je