รหัสประเทศ อิตาลี

ใส่ชื่อประเทศหรือรหัสประเทศ:

ทำการโทรออกจาก

ไปยัง


ประเทศ รหัสประเทศ/รหัสโทรศัพท์ของประเทศ โดเมน เวลาท้องถิ่น
1.อิตาลี+3900139it15:59

หมายเหตุ:
ไม่สามารถเว้นเลขศูนย์นำหน้าของรหัสพื้นที่ประเทศได้ตรงนี้ ดังนั้น หมายเลข 08765.123456 จะกลายเป็น 00139.08765.123456 พร้อมกับรหัสประเทศ


โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


ผู้ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมทางเลือก:
00139 -CAT Telecom Premium Service
00939 -CAT Telecom Low Cost via VOIP Network
00739 -TOT Public Company Limited Premium Service
00839 -TOT Public Company Limited Low Cost via VOIP Network
00539 -Advanced Info Service
0050039 -Advanced Info Service
00439 -Total Access Communication PLC (dtac)
00639 -True Move (premium)
0060039 -True Move (low cost)เราปรารถนาให้คุณเดินทางอย่างมีความสุขและ/หรือทำการตกลงทางธุรกิจได้อย่างสำเร็จลุล่วงได้!รหัสประเทศ/รหัสโทรศัพท์ของประเทศ อิตาลี

รหัสประเทศสำหรับการโทรไปยัง อิตาลี. (Xitali): +39


รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ อิตาลี