รหัสประเทศ สาธารณรัฐเช็ก

ใส่ชื่อประเทศหรือรหัสประเทศ:

ทำการโทรออกจาก

ไปยัง


ประเทศ รหัสประเทศ/รหัสโทรศัพท์ของประเทศ โดเมน เวลาท้องถิ่น
1.สาธารณรัฐเช็ก+420001420cz19:50

หมายเหตุ:
ไม่สามารถเว้นเลขศูนย์นำหน้าของรหัสพื้นที่ประเทศได้ตรงนี้ ดังนั้น หมายเลข 08765.123456 จะกลายเป็น 001420.08765.123456 พร้อมกับรหัสประเทศ


โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


ผู้ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมทางเลือก:
001420 -CAT Telecom Premium Service
009420 -CAT Telecom Low Cost via VOIP Network
007420 -TOT Public Company Limited Premium Service
008420 -TOT Public Company Limited Low Cost via VOIP Network
005420 -Advanced Info Service
00500420 -Advanced Info Service
004420 -Total Access Communication PLC (dtac)
006420 -True Move (premium)
00600420 -True Move (low cost)เราปรารถนาให้คุณเดินทางอย่างมีความสุขและ/หรือทำการตกลงทางธุรกิจได้อย่างสำเร็จลุล่วงได้!รหัสประเทศ/รหัสโทรศัพท์ของประเทศ สาธารณรัฐเช็ก

รหัสประเทศสำหรับการโทรไปยัง สาธารณรัฐเช็ก. (Satharnrath chek): +420


รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ สาธารณรัฐเช็ก