รหัสประเทศ +90392 / 00190392

ใส่ชื่อประเทศหรือรหัสประเทศ:

ทำการโทรออกจาก

ไปยัง


ประเทศ รหัสประเทศ/รหัสโทรศัพท์ของประเทศ โดเมน เวลาท้องถิ่น
1.ไซปรัสเหนือ+90 39200190 392cy16:37

หมายเหตุ:
ต้องเว้นเลขศูนย์นำหน้าของรหัสพื้นที่ประเทศตรงนี้ ดังนั้น หมายเลข 08765.123456 จะกลายเป็น 00190392.8765.123456 พร้อมกับรหัสประเทศ


โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


ผู้ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมทางเลือก:
00190392 -CAT Telecom Premium Service
00990392 -CAT Telecom Low Cost via VOIP Network
00790392 -TOT Public Company Limited Premium Service
00890392 -TOT Public Company Limited Low Cost via VOIP Network
00590392 -Advanced Info Service
0050090392 -Advanced Info Service
00490392 -Total Access Communication PLC (dtac)
00690392 -True Move (premium)
0060090392 -True Move (low cost)เราปรารถนาให้คุณเดินทางอย่างมีความสุขและ/หรือทำการตกลงทางธุรกิจได้อย่างสำเร็จลุล่วงได้!รหัสประเทศ/รหัสโทรศัพท์ของประเทศ +90392 / 00190392 / 00990392 / 00790392 / 00890392 / 00590392 / 0050090392 / 00490392 / 00690392 / 0060090392

รหัสประเทศ/รหัสโทรศัพท์ของประเทศ +90392 / 00190392 / 00990392 / 00790392 / 00890392 / 00590392 / 0050090392 / 00490392 / 00690392 / 0060090392: ไซปรัสเหนือ

คำแนะนำในการใช้งาน: รหัสประเทศสำหรับการโทรศัพท์ระหว่างประเทศจะเหมือนกับรหัสพื้นที่ของเมืองภายในประเทศเมื่อมีการโทรศัพท์ภายในประเทศ และแน่นอนว่า นี่ไม่ได้หมายความว่ารหัสพื้นที่ภายในประเทศจะสามารถเว้นได้สำหรับการโทรศัพท์ออกไปยังต่างประเทศ สำหรับการโทรระหว่างประเทศ คุณจะต้องเริ่มต้นโดยการ กดรหัสประเทศ/รหัสโทรศัพท์ของประเทศที่โดยปกติแล้วจะเริ่มต้นด้วย 001 จากนั้นจึงเป็นรหัสพื้นที่ของประเทศ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีตัวเลขศูนย์นำหน้าและรั้งท้าย เหมือนกับหมายเลขของบุคคลที่คุณต้องการโทรถึงโดยปกติ ดังนั้นแล้ว หมายเลขที่ใช้ในการโทรออกภายใน ไซปรัสเหนือ 08765.123456 จะกลายเป็น 00190392.8765.123456 สำหรับการโทรที่มาจากประเทศออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ หรือประเทศอื่นๆ


รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ +90392 / 00190392 / 00990392 / 00790392 / 00890392 / 00590392 / 0050090392 / 00490392 / 00690392 / 0060090392