รหัสพื้นที่ Zvishavaneเมืองหรือภูมิภาค:Zvishavane
รหัสพื้นที่:51     (+263 51)

ประเทศ:

ซิมบับเว