รหัสพื้นที่ Zeitlofsเมืองหรือภูมิภาค:Zeitlofs
รหัสพื้นที่:09746     (+499746)

ประเทศ:

เยอรมนี