รหัสพื้นที่ Yundumเมืองหรือภูมิภาค:Yundum
รหัสพื้นที่:447     (+220 447)

ประเทศ:

แกมเบียหมายเลขนำหน้า 447 เป็นรหัสพื้นที่ของ Yundum และ Yundum ตั้งอยู่ในแกมเบีย หากคุณอยู่นอกแกมเบีย และต้องการโทรหาคนในYundum นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับแกมเบีย คือ +220 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในYundum คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +220 447

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +220 447 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในYundum เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001220 447 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


รหัสพื้นที่ Yundum (แกมเบีย)