รหัสพื้นที่ ยูกันดา

รหัสพื้นที่ของ ยูกันดา:รหัสพื้นที่ ยูกันดา