รหัสพื้นที่ ออสเตรเลีย

รหัสพื้นที่ของ ออสเตรเลีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Launceston0363
2.Launceston0367

รหัสพื้นที่ ออสเตรเลีย