รหัสพื้นที่ ออสเตรเลีย

รหัสพื้นที่ของ ออสเตรเลีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Inglewood, Toowoomba0775
2.Inglewood, Toowoomba0776

รหัสพื้นที่ ออสเตรเลีย