รหัสพื้นที่ ออสเตรเลีย

รหัสพื้นที่ของ ออสเตรเลีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Hobart0361
2.Hobart0362

รหัสพื้นที่ ออสเตรเลีย