รหัสพื้นที่ ออสเตรเลีย

รหัสพื้นที่ของ ออสเตรเลีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Foster, Warragul, Drouin0356

รหัสพื้นที่ ออสเตรเลีย