รหัสพื้นที่ อุรุกวัย

รหัสพื้นที่ของ อุรุกวัย:รหัสพื้นที่ อุรุกวัย