รหัสพื้นที่ อิสราเอล

รหัสพื้นที่ของ อิสราเอล:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Haifa04

รหัสพื้นที่ อิสราเอล