รหัสพื้นที่ ไอร์แลนด์

รหัสพื้นที่ของ ไอร์แลนด์:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Youghal024

รหัสพื้นที่ ไอร์แลนด์