รหัสพื้นที่ ไอร์แลนด์

รหัสพื้นที่ของ ไอร์แลนด์:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Fermoy025

รหัสพื้นที่ ไอร์แลนด์