รหัสพื้นที่ อินโดนีเซีย

รหัสพื้นที่ของ อินโดนีเซีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Yogyakarta0274

รหัสพื้นที่ อินโดนีเซีย