รหัสพื้นที่ อินโดนีเซีย

รหัสพื้นที่ของ อินโดนีเซีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Indragiri Hilir0768
2.Indragiri Hulu0769
3.Indramayu0234

รหัสพื้นที่ อินโดนีเซีย