รหัสพื้นที่ อินเดีย

รหัสพื้นที่ของ อินเดีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Warangal, Telangana870

รหัสพื้นที่ อินเดีย