รหัสพื้นที่ อินเดีย

รหัสพื้นที่ของ อินเดีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Chennai, Tamil Nadu44
2.Coimbatore, Tamil Nadu422

รหัสพื้นที่ อินเดีย