รหัสพื้นที่ แอลเบเนีย

รหัสพื้นที่ของ แอลเบเนีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Vau-Deja0261
2.Vlora033
3.Vora047

รหัสพื้นที่ แอลเบเนีย