รหัสพื้นที่ แอลเบเนีย

รหัสพื้นที่ของ แอลเบเนีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Ura Vajgurore0361

รหัสพื้นที่ แอลเบเนีย