รหัสพื้นที่ แอลเบเนีย

รหัสพื้นที่ของ แอลเบเนีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Tepelena0814
2.Tirana04

รหัสพื้นที่ แอลเบเนีย