รหัสพื้นที่ แอลเบเนีย

รหัสพื้นที่ของ แอลเบเนีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Roskovec0382
2.Rrëshen0216
3.Rrogozhina0577
4.Rubik0284

รหัสพื้นที่ แอลเบเนีย