รหัสพื้นที่ แอลเบเนีย

รหัสพื้นที่ของ แอลเบเนีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Maliq0861
2.Mamurras0561
3.Manza0572
4.Memaliaj0885

รหัสพื้นที่ แอลเบเนีย