รหัสพื้นที่ แอลเบเนีย

รหัสพื้นที่ของ แอลเบเนีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Has (Kruma)0214
2.Himara0393

รหัสพื้นที่ แอลเบเนีย