รหัสพื้นที่ แอลเบเนีย

รหัสพื้นที่ของ แอลเบเนีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Gjirokastra084
2.Gramsh0513

รหัสพื้นที่ แอลเบเนีย