รหัสพื้นที่ แอลเบเนีย

รหัสพื้นที่ของ แอลเบเนีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Fier034
2.Fushë-Arrëz0271
3.Fushë-Kruja0563

รหัสพื้นที่ แอลเบเนีย