รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน

รหัสพื้นที่ของ อาเซอร์ไบจาน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Zangilan26
2.Zaqatala24
3.Zardab20

รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน