รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน

รหัสพื้นที่ของ อาเซอร์ไบจาน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Qabala24
2.Qakh24
3.Qazakh22
4.Quba23
5.Qubadli26
6.Qusar23

รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน