รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน

รหัสพื้นที่ของ อาเซอร์ไบจาน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Oghuz24
2.Ordubad36

รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน