รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน

รหัสพื้นที่ของ อาเซอร์ไบจาน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Naftalan22
2.Nakhchivan36
3.Neftchala21

รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน