รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน

รหัสพื้นที่ของ อาเซอร์ไบจาน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Lachin26
2.Lankaran25
3.Lerik25

รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน