รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน

รหัสพื้นที่ของ อาเซอร์ไบจาน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Jabrayil26
2.Jalilabad25
3.Julfa36

รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน