รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน

รหัสพื้นที่ของ อาเซอร์ไบจาน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Imishli21
2.Ismailli20

รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน