รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน

รหัสพื้นที่ของ อาเซอร์ไบจาน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Gadabay22
2.Ganja22
3.Gobustan20
4.Goranboy22
5.Goychay20
6.Goygol22

รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน