รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน

รหัสพื้นที่ของ อาเซอร์ไบจาน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Agdam26
2.Agdash20
3.Aghjabadi21
4.Agstafa22
5.Agsu20
6.Astara25

รหัสพื้นที่ อาเซอร์ไบจาน