รหัสพื้นที่ Wolfenbüttelเมืองหรือภูมิภาค:Wolfenbüttel
รหัสพื้นที่:05331     (+495331)

ประเทศ:

เยอรมนี